Skoči na vsebino

POSLANSTVO IN STRATEGIJA

 

Poslanstvo Urada RS za meroslovje (MIRS)

 

Meroslovje

MIRS kot institucija, ki je odgovorna za vzpostavitev in vodenje nacionalnega meroslovnega sistema, vzpostavlja in vodi takšen meroslovni sistem, s katerim:

  • slovenski državi zagotavlja mednarodno primerljivost in prepoznavnost,
  • prebivalcem Republike Slovenije zagotavlja varovanje zdravja, varstvo okolja, splošno tehnično varnost in varstvo potrošnikov,
  • slovenskemu gospodarstvu omogoča dosegati globalno konkurenčnost.

Strategija meroslovje v Republiki Sloveniji do 2025

Priloga k Strategiji meroslovja v Republiki Sloveniji do 2025

 

 

PRSPO

MIRS je kot nacionalna institucija odgovoren za izvajanje strokovnih in administrativnih nalog za vzpostavitev in vzdrževanje sistema priznanja RS za poslovno odličnost, s čimer:

  • omogoča izbiro in promocijo zglednih in najboljših slovenskih organizacij v skladu z merili in po zgledu evropske nagrade za kakovost,
  • slovenskim vodstvenim delavcem nudi orodje za nenehno izboljševanje kakovosti storitev, izdelkov in poslovanja,
  • slovenskemu gospodarstvu pomaga pri doseganju globalne konkurenčnosti
  • javnim zavodom, državnim organom in drugim javnim institucijam nudi orodje za doseganje boljše učinkovitosti poslovanja

Strategija poslovne odličnosti 2018 - 2030