Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IMENOVANE OSEBE

OVERITVENE OZNAKE

 

 

1. Želim naročiti nove overitvene oznake. Kako jih lahko naročim?
Potrebe po oznakah se zbirajo enkrat letno s pozivom vsem imenovanim osebam. Imenovane osebe morajo uradu posredovati izpolnjen obrazec "Zahteva za za naročilo overitvenih in zaščitnih oznak".
Kadar se pojavijo potrebe po dodatnih oznakah, jih imenovana oseba lahko naroči tudi kadarkoli med letom s posredovanjem taistega obrazca na urad oziroma kontaktni osebi za imenovane osebe ga. Simoni Selič (io.mirs@gov.si).
Urad zahtevo s soglasjem posreduje izbranemu dobavitelju oznak, ki le-te dostavi uradu. Urad oznake preda osebno imenovani osebi ali njegovi pooblaščeni osebi, račun za oznake pa dobavitelj oznak izstavi neposredno imenovani osebi.

 

2. Pri nameščanju overitvene nalepke se mi je ta nenamenoma poškodovala. Namestil sem novo nalepko. Kaj naj storim s poškodovano nalepko?
Poškodovano nalepko ali pa vsaj njen del ustrezno shranite (lahko na primer nalepite na list papirja). Ob letnem preverjanju količine nameščenih in uradu vrnjenih neporabljenih oznak bodo tudi takšne oznake del nadzora.

 

 

IMETNIKI MERIL

 

 

1. Sem imetnik zakonskega merila. Želim ga overiti. Kdo lahko izvede overitev?
Overitve v Republiki Sloveniji izvaja Urad RS za meroslovje in kompetentne pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki jim je Urad RS za meroslovje podelil Odločbo o imenovanju za izvajanje strokovno tehničnih nalog ugotavljanja skladnosti in/ali rednih ali izrednih overitev.
Seznam izvajalcev overitev lahko najdete na spletnem naslovu: http://www.mirs-info.si/Verification/index.php. Seznam izvajalcev overitev, imenovanih za izvajanje overitev meril posameznih skupin, lahko poiščete v razdelkih na levi strani.

 

 

POSTOPEK IMENOVANJA PRAVNE OSEBE ALI SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA ZA IZVAJANJE OVERITEV

 

 

1. Naša organizacija želi izvajati overitve zakonskih meril. Katere pogoje moramo izpolnjevati?
Zahteve in postopek imenovanja podrobno opisuje "Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Ur. list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17)". Če povzamemo nekaj bistvenih zahtev: organizacija mora razpolagati z ustrezno opremo in prostori, usposobljenim osebjem, ki obvladuje postopke overjanj in izkazuje svojo neodvisnost ter imeti pridobljeno ustrezno akreditacijsko listino. Za pričetek postopka imenovanja mora vložnik zahteve uradu posredovati obrazec "Zahteva za imenovanje".

 

MIRS INFO

 

1. Baza MIRS-info ne deluje. Kako lahko napovem planirane overitve?
O planiranih overitvah po elektronski pošti obvestite ga. Simono Selič (io.mirs@gov.si) in/ali pokličite na kontaktno št.: 041-781-999.

 

2. Imetnik merila je navkljub planirani overitvi, ki je bila vnešena v bazo MIRS-info, imenovani osebi (IO) zjutraj sporočil, da merilo ni pripravljeno za overitev. IO želi zato svojega metrologa preusmeriti k izvajanju overitev drugih meril. Smemo kot IO takšne overitve izvesti?
IO naj planirane overitve v poročilu zavede kot zavrnjene in navede razlog.
Neplanirane overitve naj izvede. V poročilu bodo takšne overitve zavedene kot neplanirane. Navede naj se razlog.

 

3. V bazi MIRS-info ne najdem stranke, pri kateri želim izvesti overitev? Kako moram kot IO postopati?
Na urad posredujte (najbolje po elektronski pošti) zahtevo za vnos fizične stranke. Zahtevo lahko posredujete na go. Simona Selič (io.mirs@gov.si). Ko je stranka vnesena, v bazo MIRS-info vnesite plan overitev.

 

4. Imam težave z dostopom do baze MIRS-info. Kaj naj storim?
V primeru tehničnih težav z bazo MIRS-info pošljite obvestilo na io.mirs@gov.si.

 

Več o overitvenih oznakah