Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MERILA

Ali se sme v Republiki Sloveniji dajati na trg in v uporabo merila, katerih skladnost dokazuje certifikat o odobritvi tipa in/ali potrdilo o skladnosti, napisan v tujem jeziku?

Merila, katerim je bila ugotovljena skladnost s harmoniziranimi evropskimi direktivami (MID in NAWI) in je ta ugotovitev podana v obliki PISNEGA certifikata, se smejo dajati na trg in v uporabo v Republiki Sloveniji tudi, če certifikat ni preveden v slovenski jezik, razen če taka zahteva ne obstaja na podlagi posebnega predpisa, ki določa katera dokumentacija mora spremljati izdelke na trgu. V takem primeru se določi tudi kateri del dokumentacije mora biti preveden. V praksi zadostuje že prevod proizvajalca in ni obveze po pooblaščenem prevajalcu.


Takšna merila lahko nosijo tudi naslednje oznake ES overitve:

- Skladnost, ugotovljena s Pravilnikom o merilnih instrumentih:

Motiv: Oznaka je sestavljena iz znaka »CE« in dodatne meroslovne oznake, ki jo sestavlja  pravokotnik, v katerem so velika črka »M« in zadnji dve številki tistega leta, v katerem je bila nameščena. Znaku »CE« in dodatni meroslovni oznaki sledi identifikacijska številka priglašenega organa.

 

- Skladnost, ugotovljena s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice:


Motiv: Oznaka je sestavljena iz znaka »CE«  in dodatne meroslovne oznake sestavljene iz pravokotnika v katerem so zadnje dve številki tistega leta , ko je oznaka nameščena pod katerimi se nahaja identifikacijska številka priglašenega organa, ki je oznako namestil in velika črna črka »M« natisnjena v zeleno nalepko kvadratne oblike veliko najmanj 12,5 x 12,5 mm. Če je merilo premajhno ali preobčutljivo morata biti znak »CE« in dodatna meroslovna oznaka na embalaži ter v spremnih dokumentih.

Kaj je zakonsko merilo

Zakonsko merilo je tisto merilo, za katerega velja pravilnik o meroslovnih zahtevah.

Za ta merila je potrebno pridobiti odobritev tipa merila in prvo overitev pred začetkom njihove uporabe. Ko je merilo v uporabi se ga redno overja. Rok redne overitve je določen v pravilniku, ki velja za posamezno vrsto merila.

Za merila, ki niso primerek predvidene proizvodnje (unikatna merila) se izvede postopek neposredne overitve posamičnega merila.

Seznam pravilnikov

 

Kakšna je razlika med overitvijo in kalibracijo?

Overjanje (verifikacija) je postopek s katerim se preveri in potrdi skladnost merila z zakonskimi zahtevami.

Umerjanje (kalibracija) je niz operacij za ugotavljanje povezave med vrednostmi, ki jih kaže merilo in pripadajočimi vrednostmi realiziranimi z etaloni.

 

Ali je za previsok račun za plačilo porabe električne energije krivo kazanje števca električne energije?

Plačilo za porabljeno energijo je odvisno od registracije (merjenja) električnega števca. Za električne števce za gospodinjstvo je rok redne overitve 12 let, za kar poskrbi dobavitelj električne energije. Overitve in na zahtevo izredne kontrole se izvajajo v kontrolnih organih, ki so pooblaščeni s strani Urada RS za meroslovje. Seznam pooblaščenih organov (imenovane osebe, pogodbeniki) je objavljen na spletni strani urada. Primeri napačnega delovanja električnih števcev so v praksi zelo redki.

 

Odobritve tipa merila

 1. Ali morajo biti tuji certifikati, ki so priloženi zahtevi za odobritev tipa merila, prevedeni v slovenščino?
  Zahtevi se lahko priloži kopija certifikata v angleškem, nemškem ali francoskem jeziku.

 2. Kakšna morajo biti navodila za uporabo merila, ki so priložena zahtevi za odobritev tipa merila?
  Navodila za uporabo merila morajo biti napisana tako, da so razumljiva uporabnikom. Ni potrebno, da so identičen prevod originalnega tujega uporabniškega priročnika.

 3. V katerih primerih je zahtevi za odobritev tipa merila treba priložiti vzorec merila?
  Vzorec merila je treba priložiti vedno kadar ima merilo vmesnike (IR, EN1434, M-bus, RS232, RS485, LAN, digitalni vhodi, ipd.) sicer pa le na zahtevo urada.

 4. Kako dolgo poteka postopek pridobitve certifikata o odobritvi tipa merila?
  Postopek se zaključi najkasneje v roku 2 mesecev, od takrat, ko je vloga popolna (zbrana vsa potrebna dokumentacija in vzorec merila).

 5. Kakšen je postopek, če je na obstoječem merilu, ki že ima pridobljen certifikat o odobritvi tipa merila, proizvajalec nekaj spremenil?
  Vložiti je treba zahtevo za dodatek k certifikatu o odobritvi tipa merila.

 6. Zakaj je potrebno k zahtevi za odobritev tipa merila priložiti sliko/fotografijo merila?
  Slika merila bo vsebovana v certifikatu o odobritvi tipa merila. Na podlagi slike se lahko merilo identificira tudi na terenu, ko inšpektorji opravljajo meroslovni nadzor.