Skoči na vsebino

PRSPO

KAKŠNE SO KATEGORIJE PRIZNANJA?

K prijavi so vabljena slovenska podjetja in javne inštitucije v naslednjih kategorijah:
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju,
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v zasebnem sektorju,
– organizacije z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju ter
– organizacije z 250 ali manj zaposlenimi v javnem sektorju.

 


KAKŠNI SO POGOJI JAVNEGA RAZPISA PRSPO?

 

Zainteresirane organizacije, ki želijo pristopiti k sodelovanju, morajo pripraviti vlogo (pisni dokument) za kandidaturo na razpis v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Urada RS za meroslovje. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, skladno z merili modela odličnosti EFQM 2013 in elementi RADAR matrike. Obsegati mora opis izpolnjevanja meril, tj. dokaze o prijaviteljevi odličnosti, ki temeljijo na dejstvih in podatkih. Podrobnejši napotki o načinu in obsegu priprave vloge so del razpisne dokumentacije.

Primer razpisne dokumentacije, vam je na voljo na tej povezavi - Javni razpis za podelitev priznanja PRSPO za leto 2017

 


ALI JE PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS PLAČLJIVA?

 

Prijavnine za sodelovanje v okviru javnega razpisa PRSPO ni, saj želimo podpreti dvig konkurenčnosti slovenskih podjetij in javnih institucij, prek uporabe modela odličnosti EFQM.

 


KATERIM POGOJEM JE POTREBNO ZADOSTITI, ČE NEKDO ŽELI POSTATI OCENJEVALEC V OKVIRU DRŽAVNE NAGRADE PRSPO?

Osnovni pogoj za ocenjevalca PRSPO je opravljeni tečaj za ocenjevalca po licenci EFQM in nadalje še opravljeno vsakoletno redno izpopolnjevanje za ocenjevalce, t.i. kalibracije, ki ga izvajamo na našem uradu.

Zahteve oz. pogoji za ocenjevalca za poslovno odličnost so objavljeni tudi na naši spletni strani, ter zapisani v Pravilniku o delu Odbora za priznanja RS za poslovno odličnost (Ur. list RS, štev. 7/2011 z dne 4. 2. 2011, členi: 20, 21, 22), in so, poleg navedenih, še ustrezna izobrazba, znanje slovenskega in vsaj enega svetovnega jezika ter najmanj pet let delovnih izkušenj.