Skoči na vsebino

SISTEM NOSILCEV NACIONALNIH ETALONOV

1. Kako je zagotovljena sledljivost merilnih rezultatov v Sloveniji?

Merilno sledljivost merilnih rezultatov v Sloveniji zagotavlja Urad RS za meroslovje ter za izbrana področja z njegove strani priznani nosilci nacionalnih etalonov.
Merilna sledljivost je zagotovljena preko sledljivih kalibracij nacionalnih etalonov v tujini ter v nekaterih primerih s primarno realizacijo etalonov, skladno z definicijo veličine po mednarodnem sistemu merskih enot SI. Na področjih množine snovi je sledljivost meritev zagotovljena z uporabo mednarodno priznanih certificiranih referenčnih materialov (CRM) ter v nekaterih primerih prav tako z ustrezno primarno realizacijo.

Najboljše merilne zmogljivosti v Sloveniji se redno preverjajo z udeležbo Urada RS za meroslovje in priznanih nosilcev nacionalnih etalonov v mednarodnih primerjavah. Rezultati mednarodnih primerjav na najvišjem nivoju so dostopni preko KCDB podatkovne baze.

 

2. Kje najdem podatke o najboljših kalibracijskih in merilnih zmogljivostih v Sloveniji?

Najboljše kalibracijske in merilne zmogljivosti v Sloveniji zagotavlja Urad RS za meroslovje in z njegove strani priznani nosilci nacionalnih etalonov. Praktično vse zmogljivosti so akreditirane in so navedene v ustreznih prilogah k akreditacijski listini, do katerih najdete povezavo na podstraneh http://www.mirs.gov.si/si/delovna_podrocja/nacionalni_meroslovni_sistem/sistem_nacionalnih_etalonov/
pod naslovom Akreditacija za vsako področje posebej.

Najboljše kalibracijske in merilne zmogljivosti nacionalnega meroslovnega sistema pa so objavljene tudi v mednarodni podatkovni bazi KCDB, ki jo vzdržuje Mednarodni urad za uteži in mere (BIPM). Povezave na posamezne zmogljivosti po področjih najdete na podstraneh http://www.mirs.gov.si/si/delovna_podrocja/nacionalni_meroslovni_sistem/sistem_nacionalnih_etalonov/
pod naslovom Kalibracijske in merilne zmogljivosti (CMC) v podatkovni bazi BIPM za vsako področje posebej.

Poleg Urada RS za meroslovje in priznanih nosilcev nacionalnih etalonov pa je v Sloveniji že veliko kalibracijskih laboratorijev, ki so akreditirani pri domačem akreditacijskem organu Slovenski akreditaciji (SA) in v nekaterih primerih tudi pri tujih akreditacijskih organih.
To omogoča uporabnikom kalibracij, da si zagotovijo sledljivost svojih meritev preko akreditiranih laboratorijev na mednarodno raven. Njihove zmogljivosti najdete preko povezave http://www.mirs.gov.si/si/delovna_podrocja/nacionalni_meroslovni_sistem/akreditirane_kalibracijske_zmogljivosti_v_rs/