Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Članek v Dnevniku


Članek, o Uradu RS za meroslovje in področju plemenitih kovin, objavljen v častniku Dnevnik  14.8.2007

Začele so veljati spremembe in dopolnitve Pravilnika o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje


Spremenjeni pravilnik je bil objavljen v Ur. listru RS št. 68 z dne 30. 7. 2007, veljati pa je začel 14. 8. 2007. Pravilnik podrobneje ureja postopek preverjanja skladnosti rezervorja  v primeru utemeljenega suma, da rezervoar ni...