Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

29. 10. 2009Sporočilo za javnost

Seminar o medlaboratorijskih primerjavah na področju kemije

Seminarja o medlaboratorijskih primerjavah, ki ga je organiziral angleški meroslovni inštitut na področju kemije LGC Standards, se je udeležilo več kot 50 udeležencev iz številnih analitskih laboratorijev. Vabljena predavateljica...

27. 10. 2009Sporočilo za javnost

Izobraževanje s področja avtomatskih tehtnic za posamična tehtanja

Na Uradu RS za meroslovje je danes, 27. oktobra 2009 potekalo izobraževanje o novostih, ki jih na področje kontrole in overjanja avtomatskih tehtnic za posamično tehtanje prinaša nova izdaja mednarodnega vodila za avtomatske...

26. 10. 2009Sporočilo za javnost

Prva označitev izdelkov iz plemenitih kovin z oznako CCM

Dne 22. oktobra 2009 je bila v prostorih Urada RS za meroslovje v Celju izvedena prva označitev izdelkov slovenskih dobaviteljev s skupno oznako Konvencije o preskušanju in in ozančevanju izdelkov iz plemenitih kovin  CCM...

26. 10. 2009Sporočilo za javnost

Usposabljanje ocenjevalcev po modelu odličnosti EFQM

V soorganizaciji Urada RS za meroslovje (MIRS) in Slovenske fundacije za poslovno odličnost (SFPO) je 26. in 27. oktobra 2009 v prostorih GZS v Ljubljani potekal dvodnevni EFQM licenčni seminar "Usposabljanje ocenjevalcev po...

21. 10. 2009Sporočilo za javnost

Strokovno srečanje s partnerji v nacionalnem meroslovnem sistemu

Uspešno prilagajanje spremembam na področju meroslovja v evropaskem prostoru, upoštevanje nacionalnih potreb ter odličnost pri izvajanju nalog javnega interesa je nekaj kar odlikuje Urad RS za meroslovje, ki je danes 21. oktobra...

20. 10. 2009Sporočilo za javnost, PRSPO

Sestanek PRSPO z razsodniki in vodilnimi ocenjevalci

20. oktobra 2009 je potekal sestanek predstavnikov Urada RS za meroslovje, Razsodniške skupine PRSPO in vodilnih ocenjevalcev PRSPO 2009. Namen sestanka je bil seznaniti vse udeležence s potekom dela PRSPO 2009 in obravnava...

12. 10. 2009Sporočilo za javnost

Neposredna potrditev operacije »Infrastruktura meroslovnega sistema – plemenite kovine«

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru postopka neposredne potrditve operacije izdala odločbo o dodelitvi sredstev za operacijo...

5. 10. 2009Sporočilo za javnost

Napoved strokovnega srečanja s partnerji v nacionalnem meroslovnem sistemu

Urad RS za meroslovje bo v sredo, 21. oktobra 2009 ob 10.00 uri, na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo organiziral strokovno srečanje s partnerji v nacionalnem meroslovnem sistemu. Srečanje bo posvečeno...

ARHIV