Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Seminar o medlaboratorijskih primerjavah na področju kemije


Seminarja o medlaboratorijskih primerjavah, ki ga je organiziral angleški meroslovni inštitut na področju kemije LGC Standards, se je udeležilo več kot 50 udeležencev iz številnih analitskih laboratorijev. Vabljena predavateljica...

Izobraževanje s področja avtomatskih tehtnic za posamična tehtanja


Na Uradu RS za meroslovje je danes, 27. oktobra 2009 potekalo izobraževanje o novostih, ki jih na področje kontrole in overjanja avtomatskih tehtnic za posamično tehtanje prinaša nova izdaja mednarodnega vodila za avtomatske...

Prva označitev izdelkov iz plemenitih kovin z oznako CCM


Dne 22. oktobra 2009 je bila v prostorih Urada RS za meroslovje v Celju izvedena prva označitev izdelkov slovenskih dobaviteljev s skupno oznako Konvencije o preskušanju in in ozančevanju izdelkov iz plemenitih kovin  CCM (Common...

Usposabljanje ocenjevalcev po modelu odličnosti EFQM


V soorganizaciji Urada RS za meroslovje (MIRS) in Slovenske fundacije za poslovno odličnost (SFPO) je 26. in 27. oktobra 2009 v prostorih GZS v Ljubljani potekal dvodnevni EFQM licenčni seminar "Usposabljanje ocenjevalcev po...

Strokovno srečanje s partnerji v nacionalnem meroslovnem sistemu


Uspešno prilagajanje spremembam na področju meroslovja v evropaskem prostoru, upoštevanje nacionalnih potreb ter odličnost pri izvajanju nalog javnega interesa je nekaj kar odlikuje Urad RS za meroslovje, ki je danes 21. oktobra...

Sestanek PRSPO z razsodniki in vodilnimi ocenjevalci


20. oktobra 2009 je potekal sestanek predstavnikov Urada RS za meroslovje, Razsodniške skupine PRSPO in vodilnih ocenjevalcev PRSPO 2009. Namen sestanka je bil seznaniti vse udeležence s potekom dela PRSPO 2009 in obravnava...

Neposredna potrditev operacije »Infrastruktura meroslovnega sistema – plemenite kovine«


Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja za Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru postopka neposredne potrditve operacije izdala odločbo o dodelitvi sredstev za operacijo...

ARHIV