Skoči na vsebino

ARHIV NOVIC

Podeljena EFQM nagrada za odličnost 2014


Register zavezancev za informacije javnega značaja po ZDIJZ


Na podlagi šestega odstavka 3.b člena, tretjega odstavka 3.c člena in tretjega odstavka 3.č Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06, 117/06-ZDavP-2 in 23/14) s strani ministra za notranje zadeve...

Srečanje IO, dne 1. 10. 2014


V sredo, 1. 10. 2014, so bile predstavnikom imenovanih oseb na strokovnem srečanju imenovanih oseb na Uradu RS za meroslovje predstavljene bistvene spremembe Pravilnika o overitvah in Navodila za delo imenovanih oseb, dveh...

ARHIV