Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IMENOVANE OSEBE

V Republiki Sloveniji  je vzpostavljen distribuiran meroslovni sistem. Na področju zakonskega meroslovja se ta manifestira s sistemom imenovanih oseb, t.j. kompetentnimi pravnimi osebami oziroma samostojnimi podjetniki posamezniki. V tem sistemu država pod natančno določenimi pogoji in pod strogim nadzorom zaupa izvajanje dela zakonsko obvladovanih nalog širšega družbenega pomena subjektom, ki niso del državne uprave.

 

Z vzpostavitvijo sistema imenovanih oseb se je težišče ključnih aktivnosti urada iz področja množičnih izvajanj overitev preneslo v sfero nadzora nad delom imenovanih oseb in nad merili v uporabi ter na področje vzdrževanja in izboljševanja vzpostavljenega distribuiranega sistema.

 

Urad izvaja več vrst nadzorov nad delom imenovanih oseb, upravlja z državnimi oznakami, zagotavlja strokovno znanje na najvišjem nivoju in sprejema meroslovne predpise.

 

Sistem delovanja imenovanih oseb in zahteve za imenovanje ureja Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Ur. list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).

 

Urad lahko na podlagi 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo) za opravljanje strokovno tehničnih nalog v okviru ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev imenuje tudi pravno osebo oziroma samostojnega podjetnika posameznika (imenovano osebo). Imenovane osebe morajo izpolnjevati meroslovne in tehnične zahteve, vsebovane v relevantnih predpisih, njihova skladnost pa mora biti ugotovljena po predpisanih načinih.

Imenovanje se lahko pridobi za izvajanje :

- prvih overitev

- EEC prvih overitev

- rednih overitev in

- izrednih overitev

 

Urad zagotavlja, da so v Republiki Sloveniji v promet dana le merila, ki izpolnjujejo zahteve Zakona o meroslovju (Ur. list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo), kot tudi, da merila, ki so v uporabi, izpolnjujejo tehnične in meroslovne zahteve iz tipske odobritve merila, kar se potrdi z redno ali izredno overitvijo, ki jo zagotavlja imetnik merila.

 

Merila, za katera je bila ugotovljena skladnost in/ali so bila overjena, mora Urad ali imenovana oseba označiti z ustreznimi overitvenimi oznakami ali pa zanje izdati listino o skladnosti z meroslovnimi predpisi.

 

Seznam imenovanih oseb je dostopen na spletni strani www.mirs-info.si. Ta je namenjena potrošnikom, uporabnikom meril in izvajalcem overitev ter je tudi orodje nadzora in podpore sistemu imenovanih oseb.

Na strani vstopite kot "Gost", izberete zavihek "Overitve", na tej strani pa zavihek "Izvajalci overitev". Z izbiro identifikacijske številke imenovane osebe se prikažejo podrobnejše informacije o imenovani osebe (odločba, v kateri je naveden tudi podroben seznam obsega imenovanja).

 

Predpisi

Obrazci

Navodila