Skoči na vsebino

KALIBRACIJE ETALONOV IN MERIL

Sektor za fizikalna merjenja v okviru Urada RS za meroslovje je na področju mase vezni člen med svetovnim etalonim mase, utežjo z maso 1 kg, ki ga hrani BIPM v Sevresu pri Parizu, in slovenskimi uporabniki. Zagotavljamo sledljivost merilom mase (uteži in tehtnice) za najrazličnejše potrebe v državi.

 

Na področju prostonine skrbi za zagotovitev sledljivosti pri merjenju prostornine od etalonov najvišjega reda pa vse do končnega uporabnika. Še posebej veliko vlogo igra merjenje prostornine v zakonskem meroslovju, kjer pokriva merjenja s področja prometa blaga in storitev, merjenja s področja zdravstvene oskrbe in merjenja s področja zaščite okolja.

 

Nacionalni etalon za maso

Pogoji poslovanja Urada RS za meroslovje na področjih preskušanja, kalibracij in overitev/kontrole 

Kalibracija uteži

Kalibracija tehtnic

Kalibracija prostorninskih meril

Obrazci

Cenik

 

Postopek obravnave pritožb in pripomb odjemalcev na področjih kalibracij, overitev/kontrole in preskušanja (razen preskušanja izdelkov iz plemenitih kovin)