Skoči na vsebino

KALIBRIRANJE IN OVERJANJE UTEŽI

Kalibriranje in overjanje uteži izvaja Sektor za fizikalna merjenja v enoti Ljubljana in sicer:

  • kalibriranje uteži E1, E2, F1 in nižjih točnostnih razredov z imenskimi masami od 1 mg do 20 kg s spremljajočim akreditiranim kalibracijskim certifikatom,
  • overjanje uteži, ki ustrezajo zahtevam Pravilnika o meroslovnih zahtevah  za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Uradni list RS, št. 20/02),
  • kalibriranje nestandardnih in namenskih uteži, kjer oblika in nazivna masa uteži nista v skladu z priporočilom OIML R 111, v obsegu od 1 g do 32 kg s spremljajočim akreditiranim kalibracijskim certifikatom.  

Kalibracijske in merilne zmogljivosti (CMC)

 

Kalibracijska in merilna zmogljivost pri kalibraciji uteži je enaka 1/3 največjega dopustnega pogreška (NDP) točnostnega razreda E1 (do vključno 10 kg) oz. E2 (20 kg).

Konvencionalna masa Negotovost (k=2)   Konvencionalna masa  Negotovost (k=2)
 20 kg  10 mg      2 g  0,004 mg
 10 kg  1,5 mg   1 g  0,003 mg
   5 kg  0,75 mg   500 mg  0,0025 mg 
   2 kg  0,30 mg 200 mg  0,0020 mg 
   1 kg  0,15 mg   100 mg  0,0015 mg
 500 g0,075 mg   50 mg  0,0012 mg
 200 g0,030 mg     20 mg0,0010 mg
 100 g0,015 mg     10 mg  0,0008 mg
   50 g0,010 mg     5 mg  0,0006 mg 
   20 g0,008 mg     2 mg0,0006 mg
   10 g0,006 mg     1 mg0,0006 mg
     5 g0,005 mg     

          

                      

Kalibracijska in merilna zmogljivost pri kalibraciji nestandardnih in namenskih uteži je podana v spodnji preglednici (mc - konvencionalna masa uteži):

Obseg  Negotovost (k=2)
     1 g -   205 g   0,03 mg + 0,5 · 10-6 · mc
  205 g - 1010 g   0,9 mg + 0,25 · 10-6 · mc
1010 g  -   32 kg   5 mg + 0,5 · 10-6 · mc

  

Nacionalni etalon za maso

Obseg akreditiranih kalibracij

Obrazci

Pogoji poslovanja Urada RS za meroslovje na področjih preskušanja, kalibracij in overitev/kontrole

Kratka navodila za transport in uporabo uteži

 

Postopek obravnave pritožb in pripomb odjemalcev na področjih kalibracij, overitev/kontrole in preskušanja (razen preskušanja izdelkov iz plemenitih kovin)