Skoči na vsebino

KALIBRIRANJE TEHTNIC

Kalibriranje tehtnic izvaja Sektor za fizikalna merjenja v enoti Ljubljana. S kalibracijo tehtnice zagotovimo sledljivost tehtnice in podamo merilno negotovost prikazane neto mase bremena.

 

Izvajamo kalibracijo vseh vrst in točnostnih razredov neavtomatskih tehtnic do 1000 kg v skladu s vodilom EURAMET/cg-18/v.04 "Guidelines on the calibration of non-automatic weighing instruments".

 

Kalibracijske in merilne zmogljivosti (CMC)

V preglednici so podane mase in CMC za katere smo akreditirani:

                          Merilno območje

                   CMC

 

m

0,02 g

0,0038 mg

0,02 g

<

m

0,05 g

0,0050 mg

0,05 g

<

m

0,1 g

0,0061 mg

0,1 g

<

m

0,2 g

0,0073 mg

0,2 g

<

m

0,5 g

0,0096 mg

0,5 g

<

m

1 g

0,012 mg

1 g

<

m

2 g

0,014 mg

2 g

<

m

5 g

0,020 mg

5 g

<

m

10 g

0,025 mg

10 g

<

m

20 g

0,035 mg

20 g

<

m

50 g

0,050 mg

50 g

<

m

100 g

0,098 mg

100 g

<

m

150 g

0,15 mg

150 g

<

m

200 g

0,19 mg

200 g

<

m

220 g

0,22 mg

220 g

<

m

500 g

0,50 mg

500 g

<

m

520 g

0,52 mg

520 g

<

m

600 g

2,3 mg

600 g

<

m

1,0 kg

2,5 mg

1,0 kg

<

m

1,2 kg

2,7 mg

1,2 kg

<

m

2,0 kg

22 mg

2,0 kg

<

m

5,0 kg

23 mg

5,0 kg

<

m

10,1 kg

28 mg

10,1 kg

<

m

15,0 kg

0,22 g

15,0 kg

<

m

20,1 kg

0,23 g

20,1 kg

<

m

30,0 kg

0,32 g

30,0 kg

<

m

50,0 kg

0,38 g

50,0 kg

<

m

64,1 kg

0,45 g

64,1 kg

<

m

77,0 kg

2,2 g

77,0 kg

<

m

100 kg

5,7 g

100 kg

<

m

150 kg

8,5 g

150 kg

<

m

200 kg

11,5 g

200 kg

<

m

300 kg

17,0 g

300 kg

<

m

400 kg

33,6 g

400 kg

<

m

500 kg

40,8 g

500 kg

<

m

600 kg

48,2 g

600 kg

<

m

700 kg

68,5 g

700 kg

<

m

800 kg

74,1 g

800 kg

<

m

900 kg

76,9 g

900 kg

<

m

1.000 kg

83,7 g

 

Obseg akreditiranih kalibracij

Obrazci

Pogoji poslovanja Urada RS za meroslovje na področjih preskušanja, kalibracij in overitev/kontrole

 

Postopek obravnave pritožb in pripomb odjemalcev na področjih kalibracij, overitev/kontrole in preskušanja (razen preskušanja izdelkov iz plemenitih kovin)