Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRESKUS IN OZNAČITEV IZDELKOV IZ PLEMENITIH KOVIN

V skladu z Zakonom o izdelkih iz plemenitih kovin lahko dobavitelj skladnost svojih izdelkov s predpisi zagotavlja na dva načina, in sicer samostojno z vzdrževanjem predpisane tehnične dokumentacije ali s predložitvijo izdelkov v preskus in označitev z oznako skladnosti Sektorju za nacionalne etalone in kemijska merjenja na Uradu RS za meroslovje.

Po označitvi z znakom dobavitelja in znakom čistine so dobavitelji dolžni v skladu z zakonom predložiti svoje izdelke iz plemenitih kovin Uradu RS za meroslovje v preskus in označitev z oznako skladnosti (državnim žigom).

Dobavitelj je dolžan izpolniti obrazec zahteve za preskus in označitev izdelkov iz plemenitih kovin z oznako skladnosti in jo oddati Uradu RS za meroslovje skupaj s prilogo (specifikacija predloženih izdelkov za izdajo potrdila o skladnosti) ter izdelki. Zahtevo za preskus in označitev izdelkov iz plemenitih kovin je treba opremiti z odgovarjajočo upravno takso, ki jo je potrebno predhodno poravnati.

Delavci Urada RS za meroslovje pregledajo prineseno količino (kosi, masa) glede ustreznosti oznak, ter deklarirane čistine.

Za določitev deleža plemenite kovine v zlitini izvajamo kvantitativne in kvalitativne kemijske analize v Sektorju za nacionalne etalone in kemijska merjenja na lokaciji v Ljubljani in Celju.

Vzorčenje uvoženih izdelkov

 

Dobavitelj je dolžan na izdelku iz plemenite kovine zagotoviti mesto za odtis oznake skladnosti.

 

Obrazci

Lokaciji - enota Ljubljana in enota Celje

Predpisi

 

 

Akreditacija

V skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 smo akreditirani za preskušanje na področju Kemija - kovine.

Akreditacijo je podelila Slovenska akreditacija (SA), št. LP-024  

 

Stroški

Za preskušanje in označitev izdelkov iz plemenitih kovin se vložnikom zaračunavajo stroški v skladu z Uredbo o stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 127/06 in št. 51/09, oziroma neuradno prečiščeno besedilo)

 

 

Osnovna dejavnost Sektorja za nacionalne etalone in kemijska merjenja je preskušanje in deloma tudi označevanje izdelkov iz plemenitih kovin na najvišji strokovni ravni v državi. Osebje sektorja izvaja tudi nadzor nad delom dobaviteljev izdelkov iz plemenitih kovin, ki sami zagotavljajo skladnost svojih izdelkov s predpisi in nad delom imenovanih pravnih oseb.

Sektor sodeluje tudi pri pripravi in usklajevanju zakonov, ki regulirajo področje plemenitih kovin, kot tudi ostalih prepisov s področja kemijskega meroslovja.

Za kvalitativne in kvantitativne kemijske analize zlitin plemenitih kovin se v laboratoriju uporabljajo naslednje analizne metode:

  • platina: metoda rentgenske fluorescenčne spektroskopije
  • zlato: kupelacija SIST EN ISO 11426 (akreditirana metoda), metoda rentgenske fluorescenčne spektoskopije
  • paladij: metoda rentgenske fluorescenčne spektroskopije
  • srebro: potenciometrična titracija ISO 13756 (akreditirana metoda), metoda rentgenske fluorescenčne spektroskopije