Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OZNAKE IZDELKOV IZ PLEMENITIH KOVIN

Znak dobavitelja (imenski žig)

Vsak dobavitelj je dolžan svoj izdelek, preden ga da v promet, označiti s svojim znakom. Postopek in oblika znaka dobavitelja sta določena v Pravilniku o znaku dobavitelja (Ur. list RS, št. 97/00 in št. 31/07). Vsak dobavitelj ima unikatno oznako, po kateri ga lahko kupci izdelka prepoznajo. Na podlagi Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin morajo svoj znak registrirati tudi uvozniki.

Zahtevo za določitev znaka dobavitelja izdelovalca ali zahtevo za določitev znaka dobavitelja uvoznika je treba vložiti pri Uradu Republike Slovenije za meroslovje.

Zahteva za določitev znaka dobavitelja izdelovalca ali zahteva za določitev znaka dobavitelja uvoznika mora vsebovati poleg splošnih podatkov o vložniku zahteve še navedbo načina, na katerega bo dobavitelj zagotavljal skladnost svojih izdelkov s predpisanimi zahtevami, ter podatke o tem, kje se nahajajo poslovni prostori, v katerih se izdelki iz plemenitih kovin izdelujejo, označujejo, dajejo v promet ali hranijo, pripravljeni za promet.

Zahtevo za izdano odločbo o znaku dobavitelja je treba opremiti z odgovarjajočo upravno takso, ki jo je potrebno predhodno poravnati.

Preden dobavitelj začne označevati izdelke s svojim znakom, mora na Urad RS za meroslovje dostaviti vse žige z znakom dobavitelja, izdelane po obliki, ki je določena z odločbo o znaku dobavitelja, zaradi evidence odtisa.

Kontaktna oseba za izdajo odločb o znaku dobavitelja:

Suzana Kocijančič

Sektor za nacionalne etalone in kemijska merjenja

Tkalska 15, 3000 Celje

Tel: (03) 428 07 65

Faks: (03) 428 07 60

 

Znak čistine

Preden da izdelek v promet, je dobavitelj dolžan svoj izdelek označiti tudi z znakom čistine.

Izdelki iz plemenitih kovin morajo po čistini ustrezati stopnjam čistine navedene v spodnji tabeli:

tabela standardnih stopenj čistine izdelkov iz plemenitih kovin

 

 

Oznake skladnosti

Če so čistine ter oznake na izdelkih ustrezni, se pristopi k označitvi izdelkov z oznako skladnosti (Ljubljana, Celje). Skladnost izdelkov s predpisanimi tehničnimi zahtevami potrdi Urad RS za meroslovje z oznako skladnosti.

Oblike oznake skladnosti (t. i. državnih žigov) so določene v Odredbi o oblikah oznak skladnosti in znakov za označevanje čistine ter o načinu označevanja čistine na izdelkih iz plemenitih kovin (Ur. list RS, št. 109/00).

Oznake skladnosti na izdelkih iz plemenitih kovin

 

CCM oznaka

Na željo dobavitelja lahko Urad RS za meroslovje preskušene izdelke dodatno (poleg oznake z državnim žigom) označi še s CCM oznako. Omenjena oznaka predstavlja najvišjo stopnjo zagotavljanja kakovosti preskušanja izdelkov iz plemenitih kovin in omogoča neovirano prodajo slovenskih izdelkov na mednarodnem trgu. Prav tako velja tudi, da izdelkov, ki so bili označeni s CCM oznako v katerikoli drugi državi članici Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, v Sloveniji ni treba dodatno preskušati in se lahko dajo neposredno v promet.

 

 

Za izdelke iz platine, katerih masa je manjša od 1 g, in izdelke, ki so tako drobni ali občutljivi, da nanje iz tehničnih razlogov ni mogoče vtisniti ustrezne oznake, se izda potrdilo o skladnosti (POS). Potrdilo o skladnosti se izda tudi v vseh primerih, ki so taksativno našteti v 6. členu Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin.

 

 

Določbe zakona, ki se nanašajo na preskus in označitev izdelkov, pa se ne nanašajo na:

  1. izdelke iz zlata in paladija, katerih masa je manjša od 1 g, in izdelke iz srebra, katerih masa je manjša od 7 g;
  2. surovce in polizdelke iz plemenitih kovin.

Za našteti skupini izdelkov preskušanje in označevanje ni obvezno. Naštetih izdelkov ni več potrebno dostavljati v preskus in označitev z oznako skladnosti, razen če stranka to posebej želi. To pomeni, da lahko gredo omenjeni izdelki v prodajo brez označitve z državnim žigom ali znakom »S« oziroma brez izdanega Potrdila o skladnosti. Pri tem pa je potrebno paziti, da izdelki ne glede na opustitev obveznega preskusa izpolnjujejo predpisane tehnične zahteve predvsem glede čistine.

 

 

Iz zakona so izvzeti naslednji izdelki iz plemenitih kovin, ki niso izdelki iz plemenitih kovin v smislu zakona:

  1. izdelke, ki so namenjeni za izvoz,
  2. izdelke, ki so začasno uvoženi kot vzorčni izdelki oziroma izdelki v razstavne namene,
  3. izdelke, ki so popolnoma prevlečeni z emajlom, dragim kamenjem, biseri ali z drugimi nekovinskimi prevlekami,
  4. izdelke iz neplemenitih kovin, ki so popolnoma prevlečeni s plemenitimi kovinami.