Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SAMODEKLARANTI

Vodila za pripravo in vodenje tehnične dokumentacije za dobavitelje, ki sami zagotavljajo skladnost svojih izdelkov s predpisi (samodeklaranti):

 

 

      Izdelovalec:

      Uvoznik:

Podrobnejša vsebina tehnične dokumentacije je določena s Pravilnikom o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi (Ur. list RS, št. 113/00).

Sistem zagotavljanja skladnosti s predpisi preverja Urad RS za meroslovje.

Dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost izdelkov s predpisi, mora sistem zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi opisati v tehnični dokumentaciji.

Tehnična dokumentacija mora vsebovati naslednja poglavja:

 

1. Proizvodni proces

(ZIPleK, Uradni list RS, št. 04/06 - uradno prečiščeno besedilo in 7/2018, 17. člen, 1. alinea, 5. alinea)

Navedite vrste zlitin iz plemenitih kovin in njihove čistine, ki jih v svojem proizvodnem procesu izdelujete. Za vsako vrsto zlitine dokumentirajte tudi navodila in postopke za pripravo. V proizvodnem procesu so za to tehnično dokumentacijo pomembni le tisti postopki v proizvodnji, ki vplivajo na čistino končnega izdelka.        

 

2. Vhodna in izhodna kontrola proizvodnega procesa

- vhodna kontrola proizvodnega procesa

(ZIPleK, Uradni list RS, št. 04/06 - uradno prešiščeno besedilo in 7/2018, 17. člen, 2. alinea)

Navedite, katere vhodne surovine uporabljate v svojem proizvodnem procesu za izdelavo želenih zlitin določenih čistin (npr. surovci, polizdelki, čiste plemenite kovine, zlitine določenih čistin itd.) in ali jih dobavljate od dobaviteljev s certificiranim sistemom kakovosti ali od dobaviteljev brez certificiranega sistema kakovosti. Dobavitelje tudi navedite.

(ZIPleK, Uradni list RS, št. 04/06- uradno prečiščeno besedilo in 7/18, 17. člen, 3. alinea)

Navedite, ali dobavljate posamezne dele izdelkov in vrste le-teh (npr. zaponke, patente itd.) od dobaviteljev s certificiranim sistemom kakovosti ali od dobaviteljev brez certificiranega sistema kakovosti. Dobavitelje tudi navedite.

- izhodna kontrola proizvodnega procesa

Preskus ustrezne kakovosti končnih izdelkov se ugotavlja z ustreznim vzorčenjem in analizo vzorcev s preliminarnimi preskusi in kvantitativnimi kemijskimi analizami.

- preskušanje izdelkov

(ZIPleK, Uradni list RS, št. 04/06 - uradno prečiščeno besedilo in 7/2018, 17. člen, 4. alinea)

Navedite ter opišite način vzorčenja in vrsto preliminarnih preskusov ter kvantitativnih kemijskih analiz končnih izdelkov (glede čistine). Navedite tudi laboratorij, ki za vas preskušanje izvaja

 

3. Označevanje izdelkov

(ZIPleK, Uradni list RS, št. 04/06 - uradno prečiščeno besedilo in 7/2018, 17. člen, 6. alinea) 

Navedite, s katerimi oznakami in na kakšen način boste označevali izdelke. Dobavitelji, ki sami zagotavljate skladnost izdelkov s predpisi, ustrezno kakovost izdelkov potrdite z odtisom znaka "S" namesto z oznako skladnosti (t. i. državnim žigom). Izdelek mora biti predhodno opremljen tudi z znakom dobavitelja in znakom čistine. Znak "S" na izdelek odtisnete na tisto mesto na izdelku, ki je predpisano za odtis oznake skladnosti.

 

4. Korektivni ukrepi in varovanje

(ZIPleK, Uradni list RS, št. 04/06 - uradno prečiščeno besedilo in 7/2018, 17. člen, 6. alinea)

Navedite korektivne ukrepe, ki jih izvajate za odpravo neskladnosti izdelkov s predpisi glede čistine in njihovih oznak. Prav tako navedite tudi ukrepe, ki so potrebni za odpravo vzrokov neskladnosti.

Po možnosti navedite, kaj ste naredili za varovanje oz. zaščito svojega imenskega in samodeklarantskega žiga. Kako zagotavljate varovanje izdelkov pred ponarejanjem, npr. s fotografiranjem vseh izdelkov po žigosanju, varovanim hranjenjem žigov. Omenite, da boste ob morebitnih sumih poneverb o tem obvestili Urad RS za meroslovje. 

 

5. Vodenje dokumentacije in hranjenje zapisov

(ZIPleK, Uradni list RS, št. 04/06 - uradno prečiščeno besedilo in 7/2018, 17. člen, 6. alinea)

Za vsakokratno proizvodnjo izdelkov iz enkratnega taljenja oz. ene šarže izdelkov vodite ustrezno dokumentacijo. Zapisi v tej tehnični dokumentaciji se hranijo 5 let.

 

6. Poročila

(ZIPleK, Uradni list RS, št. 04/06 - uradno prečiščeno besedilo in 7/2018, 17. člen, 6. alinea) 

O količini (kosi, skupna masa) izdelkov, ki ste jih v trimesečnem obdobju preskusili, označili ter dali v promet po posamezni vrsti plemenite kovine morate vsake tri mesece obvestiti Urad RS za meroslovje na posebnem obrazcu. Podatke potrebujemo zaradi vodenja statistike letnega prometa izdelkov iz plemenitih kovin v Sloveniji.