Skoči na vsebino

VODNIK PO OBRAZCIH

Nosilci nacionalnih etalonov

Zahteva za izdajo odločbe o nosilcu nacionalnega etalona 

 

Imenovane osebe

Zahteva za imenovanje

Zahteva za spremembo obsega imenovanja

Zahteva za naročilo overitvenih in zaščitnih oznak

 

Odobreni sistemi kakovosti 

Zahteva za presojo sistema kakovosti

Zahteva za oceno sistema kakovosti po modulu D ali D1

 

Odobritve tipa meril, neposredne posamične overitve 

Zahteva za odobritev tipa merila (po nacionalni zakonodaji)

Zahteva za neposredno overitev posamičnega merila

Zahteva za preskus in /ali ugotavljanje skladnosti merila po modulu B ali G

Spisek zahtev za tehnično dokumentacijo za tehtnice

 

Obvezna predhodna odobritev meril

Zahteva za postopek obvezne predhodne odobritve

 

Overitve meril 

Zahteva za overitev merila

Seznam meril k zahtevi za overitev merila

Preračun skladnosti modulov neavtomatskih tehtnic pri ES overitvi

Števci električne energije - Prijava sestave in sprememb sestave populacije

Števci električne energije - Prijava o izgradnji populacije

Primopredajni zapisnik

 

Kalibracije

Zahteva za kalibracijo (uteži, tehtnic, prostorninskih meril)

 

Plemenite kovine 

 

Obrazec za določitev znaka dobavitelja - izdelovalci
Zahteva za določitev znaka dobavitelja - izdelovalca

 

Obrazec za določitev znaka dobavitelja - uvozniki ali izdelovalčevi zastopniki
Zahteva za določitev znaka dobavitelja uvoženih izdelkov

 

Samodeklaranti

Zahteva za izdajo nove odločbe o znaku dobavitelja - izdelovalca

Tehnična dokumentacija - izdelovalec izdelkov iz plemenitih kovin

Zahteva za izdajo nove odločbe o znaku dobavitelja uvoznika aliizdelovalčevega zastopnika

Tehnična dokumentacija - uvoznik izdelkov iz plemenitih kovin

 

Zahteve za dobavitelje plemenitih kovin
Zahteva za preskus in zahteva za označitev izdelkov iz plemenitih kovin z oznako skladnosti

Zahteva za preskus in označitev izdelkov iz plemenitih kovin s CCM oznako

Obrazec za specifikacijo izdelkov - po potrebi

 

Prenehanje dejavnosti

Izjava o prenehanju dejavnosti

 

Priznanje RS za poslovno odličnost

Naročilo brošur modela odličnosti EFQM

Zbiranje prijav za kandidaturo za Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO)

Zbiranje prijav za ocenjevalca PRSPO