Skoči na vsebino

PREDLOGI PREDPISOV IN VLADNIH GRADIV

 

Na Uradu RS za meroslovje smo pripravili predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o znaku dobavitelja, s katerim bomo razširili nabor predvidenih oblik za določitev znaka dobavitelja - uvoznika. Trenutno so predvidene štiri oblike, v praksi pa bi zaradi večjega števila dobaviteljev - uvoznikov, potrebovali tudi več oblik znakov.

 

Druga sprememba se nanaša na urejanje evidence dobaviteljev izdelkov iz plemenitih kovin, predvsem v primeru, ko dobavitelji, ki so prenehali s svojo dejavnostjo tega ne sporočijo Uradu RS za meroslovje. V teh primerih bi se dobavitelje, za katere se ugotovi, da so izbrisani iz Poslovnega registra Slovenije, izbrisali tudi iz evidence dobaviteljev, ki ga vodi tukajšnji urad.

 

Predlog pravilnika je dosegljiv na spletni strani E-demokracije https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9529