Skoči na vsebino

VELJAVNI PREDPISI

Vsi predpisi so na voljo na spletni strani Uradnega lista ali Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS).

 

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

 

Uredba o višini stroškov na področju meroslovja (Ur. list RS, št. 124/06, 122/07, 62/10 in 8/16)

Pravilnik o overitvah števcev električne energije (Ur. list RS, št. 18/13, 40/13-popr.in 66/16)

Pravilnik o overitvah taksimetrov (Ur. list RS, št. 16/13)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje (Ur. list RS, št. 3/12)

Pravilnik o načinu izvajanja meroslovnega nadzora nad merili (Ur. list RS, št. 3/12) 

Pravilnik o vsebini in načinu izvajanja strokovnega izpita za meroslovne nadzornike ter o preverjanju strokovne usposobljenosti pooblaščenih uradnih oseb na Uradu Republike Slovenije za meroslovje (Ur. list RS, št. 73/11)

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS št. 19/16)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatska merila nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih (Ur. list RS, št. 36/10)  

Odredba o merskih enotah (Ur. list RS, št. 26/01 in 109/09)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za naprave z valji za preverjanje zaviralne sile (Ur. list RS, št. 91/09)

Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Ur. list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17)

Pravilnik o postopku overitve meril (Ur. list RS, št. 97/14)

Pravilnik o količinah predpakiranih izdelkov (Ur. list RS, št. 110/02 in 89/08)

Pravilnik o nacionalnih etalonih (Ur. list RS, št. 51/07, 63/08, 59/14 in 73/17)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne posode za tekočine (Ur. list RS, št. 107/07)

Pravilnik o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Ur. list RS, št. 72/01, 53/07 in 79/13)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za stisnjena plinasta goriva za vozila (Ur. list RS, št. 97/14)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne transformatorje za električne števce (Ur. list RS, št. 30/02 in 28/06)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije razredov točnosti 0,2 in 0,5 S (Ur. list RS, št. 33/02 in 106/06)*

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične števce jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3 (Ur. list RS, št. 59/99, 71/06 in 24/13)

Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. list RS, št. 24/04 in 37/06)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 91/15)

Pravilnik o uradnih izkaznicah pooblaščenih uradnih oseb na področju meroslovnega nadzora (Ur. list RS, št. 36/05)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za refraktometre, s katerimi se meri masni delež sladkorja v vinskem moštu (Ur. list RS, št. 40/02 in 76/03)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Ur. list RS, št. 15/02 in 76/03)
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za hladilne posode za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode (Ur. list RS, št. 26/02 in 114/03)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (Ur. list RS, št. 25/02) 

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za etilometre (Ur. list RS, št. 81/13 in 5/16)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Ur. list RS, št. 20/02)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 50 kg do 5.000 kg (Ur. list, RS, št. 20/02)

Odredba o uporabi merskih enot, ki ne spadajo med dovoljene merske enote, v jedrski elektrarni Krško (Ur. list RS, št. 26/01)
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na kompresijski vžig (Ur. list RS, št. 106/01)
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Ur. list RS; št. 74/01 in 79/15)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne steklenice (Ur. list RS, št. 52/00)

 

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za statično merjenje količin tekočin na premičnih merilnih rezervoarjih (Ur. list RS, št. 35/17)

*Pravilnik ostaja v veljavi le deloma (0,2 S), ostali del pravilnika se razveljavi skladno s Pravilnikom o merilnih instrumentih (Uradni list RS št. 42/06).

 

Seznam harmoniziranih standardov in normativnih dokumentov so na voljo na strani Ugotavljanja skladnosti.