Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VELJAVNI PREDPISI

Vsi predpisi so na voljo na spletni strani Uradnega lista ali Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (PIS).

 

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

 

Uredba o višini stroškov na področju meroslovja (Ur. list RS, št. 124/06, 122/07, 62/10 in 8/16)

Pravilnik o overitvah števcev električne energije (Ur. list RS, št. 18/13, 40/13-popr.in 66/16)

Pravilnik o overitvah taksimetrov (Ur. list RS, št. 16/13)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za nepremične rezervoarje (Ur. list RS, št. 3/12)

Pravilnik o načinu izvajanja meroslovnega nadzora nad merili (Ur. list RS, št. 3/12) 

Pravilnik o vsebini in načinu izvajanja strokovnega izpita za meroslovne nadzornike ter o preverjanju strokovne usposobljenosti pooblaščenih uradnih oseb na Uradu Republike Slovenije za meroslovje (Ur. list RS, št. 73/11)

Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS št. 19/16)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatska merila nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih (Ur. list RS, št. 36/10)  

Odredba o merskih enotah (Ur. list RS, št. 26/01 in 109/09)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za naprave z valji za preverjanje zaviralne sile (Ur. list RS, št. 91/09)

Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Ur. list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17)

Pravilnik o postopku overitve meril (Ur. list RS, št. 97/14)

Pravilnik o količinah predpakiranih izdelkov (Ur. list RS, št. 110/02 in 89/08)

Pravilnik o nacionalnih etalonih (Ur. list RS, št. 51/07, 63/08, 59/14 in 73/17)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne posode za tekočine (Ur. list RS, št. 107/07)

Pravilnik o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Ur. list RS, št. 72/01, 53/07 in 79/13)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za stisnjena plinasta goriva za vozila (Ur. list RS, št. 97/14)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne transformatorje za električne števce (Ur. list RS, št. 30/02 in 28/06)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične števce delovne električne energije razredov točnosti 0,2 in 0,5 S (Ur. list RS, št. 33/02 in 106/06)*

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za statične števce jalove električne energije točnostnih razredov 2 in 3 (Ur. list RS, št. 59/99, 71/06 in 24/13)

Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka (Ur. list RS, št. 24/04 in 37/06)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 91/15)

Pravilnik o uradnih izkaznicah pooblaščenih uradnih oseb na področju meroslovnega nadzora (Ur. list RS, št. 36/05)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za refraktometre, s katerimi se meri masni delež sladkorja v vinskem moštu (Ur. list RS, št. 40/02 in 76/03)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah (Ur. list RS, št. 15/02 in 76/03)
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za hladilne posode za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode (Ur. list RS, št. 26/02 in 114/03)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (Ur. list RS, št. 25/02) 

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za etilometre (Ur. list RS, št. 81/13 in 5/16)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Ur. list RS, št. 20/02)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 50 kg do 5.000 kg (Ur. list, RS, št. 20/02)

Odredba o uporabi merskih enot, ki ne spadajo med dovoljene merske enote, v jedrski elektrarni Krško (Ur. list RS, št. 26/01)
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na kompresijski vžig (Ur. list RS, št. 106/01)
Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC (Ur. list RS; št. 74/01 in 79/15)

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne steklenice (Ur. list RS, št. 52/00)

 

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za statično merjenje količin tekočin na premičnih merilnih rezervoarjih (Ur. list RS, št. 35/17)

*Pravilnik ostaja v veljavi le deloma (0,2 S), ostali del pravilnika se razveljavi skladno s Pravilnikom o merilnih instrumentih (Uradni list RS št. 42/06).

 

Seznam harmoniziranih standardov in normativnih dokumentov so na voljo na strani Ugotavljanja skladnosti.