Skoči na vsebino

PREDPISI PLEMENITE KOVINE

Vsi predpisi so na voljo na spletni strani Uradnega lista. Na spletni strani Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije, pa so na voljo neuradna prečiščena besedila vseh predpisov.

 1. Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin (Ur. list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo in 7/18)
 2. Zakon o ratifikaciji Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin (Ur. list RS, št. 81/08)
 3. Uredba o stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin (Ur. list RS, št. 127/06 in št. 51/09)
 4. Odredba o oblikah oznak skladnosti in znakov za označevanje čistine ter o načinu označevanja čistine na      izdelkih iz plemenitih kovin (Ur. list RS,  št. 109/00)
 5. Pravilnik o znaku dobavitelja (Ur. list RS, št. 97/00, 31/07 in 51/18)
 6. Pravilnik o vsebini in obliki potrdila o skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi (Ur. list RS, št. 112/07)
 7. Pravilnik o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz  plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi (Ur. list RS, št. 113/00)
 8. Pravilnik o načinu imenovanja pravne osebe za preskušanje in označevanje skladnosti izdelkov iz plemenitih  kovin s predpisi (Ur. list RS, št. 27/01 in št. 26/06)
 9. Navodilo o načinu označevanja izdelkov iz plemenitih kovin (Ur. list RS, št. 27/01)
 10. Navodilo o načinu izvajanja nadzora nad izdelki iz plemenitih kovin v prometu (Ur. list RS, št. 48/02)
 11. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. list RS, št. 68/16)
 12. Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006 str.1)