Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDPISI PLEMENITE KOVINE

Vsi predpisi so na voljo na spletni strani Uradnega lista. Na spletni strani Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije, pa so na voljo neuradna prečiščena besedila vseh predpisov.

 1. Zakon o izdelkih iz plemenitih kovin (Ur. list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo in 7/18)
 2. Zakon o ratifikaciji Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin (Ur. list RS, št. 81/08)
 3. Uredba o stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin (Ur. list RS, št. 127/06 in št. 51/09)
 4. Odredba o oblikah oznak skladnosti in znakov za označevanje čistine ter o načinu označevanja čistine na      izdelkih iz plemenitih kovin (Ur. list RS,  št. 109/00)
 5. Pravilnik o znaku dobavitelja (Ur. list RS, št. 97/00, 31/07 in 51/18)
 6. Pravilnik o vsebini in obliki potrdila o skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi (Ur. list RS, št. 112/07)
 7. Pravilnik o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz  plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi (Ur. list RS, št. 113/00)
 8. Pravilnik o načinu imenovanja pravne osebe za preskušanje in označevanje skladnosti izdelkov iz plemenitih  kovin s predpisi (Ur. list RS, št. 27/01 in št. 26/06)
 9. Navodilo o načinu označevanja izdelkov iz plemenitih kovin (Ur. list RS, št. 27/01)
 10. Navodilo o načinu izvajanja nadzora nad izdelki iz plemenitih kovin v prometu (Ur. list RS, št. 48/02)
 11. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. list RS, št. 68/16)
 12. Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 11.12.2006 str.1)